Home » Contract

Indien u boekt ontvang u een huurcontract, dat u getekentend dient te retourneren.

 

Zie hieronder voorbeeld van een huurcontract.

 

Huurcontract Mobilhome

 

De Mobilhome  ..................................  op vakantiepark KonTiki / Toison d'Or / St Aygulf plage 

Is verhuurd aan:

 

De heer/mevrouw/familie                                       …………………………………………

Wonende te                                                            …………………………………………

Telefoon                                                                 …………………………………………

 

Voor de periode van :   ....-….-…. vanaf 15.00 uur tot  ….-….-…. , uiterlijk 10.00 uur

 

 

Huurprijs per week :  ….  ,- , totaal  € ….  ,-

 

Voorschot: €  ….  ,- , (ongeveer 45 %), dient na boeking binnen 1 week overgemaakt te zijn.

 

Restant te voldoen uiterlijk 10 weken voor de 1e vakantiedag (zie annuleringskosten).

 

Verhuurder:                                                                                                          Huurder: als vernoemd

 

Jeroen Kuiten

IJsselstraat 33

4388 TW  Oost–Souburg

Tel.    06-48916362

Bank nr : NL 25 ABNA 0527803979

Bic code: ABNANL2A

Datum :  …. - …. - ….                                                                                            Datum :  …. - …. - ….

 

Jeroen Kuiten                                                                                                        …………………………

Handtekening                                                                                                        Handtekening

 

Gaarne z.s.m. de huurovereenkomst (1x) ondertekend retourneren.

 

Annuleringskosten :

Vanaf boeking tot 10 weken voor de 1e vakantiedag          het betaalde voorschot wordt ingehouden.

Vanaf 10 weken tot 6 weken voor de 1e vakantiedag         75 % van het totale bedrag wordt ingehouden.

Vanaf 6 weken tot voor de 1e vakantiedag                         100 % van het totale bedrag wordt ingehouden.

 

De huurder is verplicht om de Mobilhome evenals het buitengebeuren schoon en netjes achter te laten.

De huurprijs is inclusief het gebruik van gas, water en elektra.

 

De huurder verplicht zich na boeking binnen 1 week een voorschot van de huursom aan de verhuurder af te dragen.

Het restant van de huursom dient uiterlijk 10 weken voor de dag van aankomst in het bezit te zijn van de verhuurder.

 

Huurder en verhuurder ondertekenen samen een huurcontract voor de afgesproken periode.

Na betaling ontvangt u van ons een incheck formulier voor de receptie en de sleutelcode. Tevens ontvangt u een digitale vakantiemap, hierin staan duidelijke omschrijvingen van de route, de mobilhome, het vakantiepark en de omgeving.


Contract

To each booking you will receive a lease (contract). It’s absolutely neccesary to sign this agreement before you return it!  We can’t accept unsigned leases.

 

Example rental contract mobile home

 

The mobile home  ........... on KonTiki / Toison d’Or / St Aygulf plage is rented to:

 

Mr. / Mrs. / Family       ................................................................                    

Adress                         ..................................................................                 

Phone                         .................................................................        

 

For the period of ......... from  3 p.m. until .................... no later than 10 a.m.

Rates per week ...................    total rate...........................

 

Deposit €......... (about 45%)  be paid within 1 week of the  booking.

 

Final payment has to be done at latest 10 weeks before arrival.

 

See also our cancellation fees

       

Proprietor                                                            Tenant / Renter

Jeroen Kuiten

IJsselstraat 33

4388 TW  Oost–Souburg

Tel.     0031-6-48916362

Bank nr : NL 25 ABNA 0527803979

Bic code: ABNANL2A

                                                       

 

Signature                                                                Signature

 

….............................                                                .........................................

 

 

 

Please, return the signed rental agreement /or contract as soon as possible!

          

 

Cancellation fee:                                                                                                                             

 

In case of cancellation up to 10 weeks before arrival                 Deposit rate               

In case of cancellation from  10 to 6 weeks before arrival         75% of total rate              

In case of cancellation from 6 week up to the  arrival               100 % of total rate  

 

 

On departure the tenant agrees to leave the mobile home and the associated outdoor facilities clean and tidy (clean swept). The rent includes: gas, water, electricity.

One week after booking the tenant agrees to arrange the deposit for the reservation. The payment of the balance of the rental rate has to  be done no later than 10 weeks before the arrival.

The rental agreement is signed by both the proprietor and the tenant.

After full payment, you will receive a check-in form for the reception in the holiday park and the key code. We are happy to send you digital holiday information including details on arrival, the mobile home, the holiday park and the surrounding area.


Vertrag

Bei Buchung erhalten Sie einen Mietvertrag. Bitte senden Sie diesen unbedingt unterschrieben zurück.

 

Beispiel Mietvertag Mobilheim

Das Mobilheim . . . . . . . .  im Ferienpark KonTiki / Toison d’Or / St Aygulf plage ist vermietet an:

 

Herr/Frau/Familie     ................................................................                                              

 

Anschrift                   ..................................................................

 

Telefon                     .................................................................

 

Für den Zeitraum von   . . . . . . . . . ab 15.00 Uhr bis …………. spätestens 10.00 Uhr

Mietpreis pro Woche . . . . .   Gesamtpreis . . .

Anzahlung € . . . .  (etwa 45%) zahlbar  innerhalb von 1 Woche nach Buchung.

 

Restzahlung muss spätestens 10 Wochen vor Anreise erfolgen.

Siehe auch Stornierungskosten

 

Vermieter                                                                 Mieter

 

 

Unterschrift                                                             Unterschrift

….............................                                                .........................................

 

Bitte senden Sie den unterzeichneten Mietvertrag schnellstmöglich zurück!

 

 

Stornierungskosten:                                                                                                                                            

Bei Stornierung bis zu 10 Wochen vor Ankunft                       des Anzahlungsbetrags                                      

Bei Stornierung  10 bis zu 6 Wochen vor Ankunft                  75% des Gesamtbetrags                     

Bei Stornierung bei 6 Wochen bis zum Ankunftstag               100% des Gesamtbetrags

 

Der Mieter verpflichtet sich bei Abreise das Mobilheim und die dazugehörenden Außenanlagen sauber und ordentlich (besenrein) zu hinterlassen. Im Mietpreis enthalten sind: Gas, Wasser, Strom.

Der Mieter verpflichtet sich, 1 Woche nach Buchung die Anzahlung der Buchung zu veranlassen. Die Zahlung des Restmietpreises  muss spätestens 10 Wochen vor Anreise erfolgt sein.

Der Mietvertrag wird sowohl vom Vermieter als auch vom Mieter unterzeichnet.

Nach vollständiger Zahlung erhalten Sie ein Eincheck-Formular für die Rezeption im Ferienpark  und den Schlüsselcode. Wir senden wir Ihnen  gerne auch digitale Urlaubsinformationen mit Angaben zur Anreise, des Mobilheims, des Ferienparks und der Umgebung.


Contrat

Apres une réservation vous recevrez un bail que vous retournerez signé au propriétaire du mobilhome. Ci-dessous un exemple de bail :

 

Contrat de location mobilhome

Le mobilhome ……………………………dans le village de vacances Kon tiki / Toison d’Or / St Aygulf plage est loué à :

Nom :

Adresse

Numéro de téléphone

 

Mobilhome loué pendant la période du :………………..à partir de 15 heures jusqu'à la période ………. à 10 heures.

Prix de la location par semaine :………………. Total :……………..

Acompte : €……….( 45% du montant total) qui sera versé dans le 1 semaine qui suivent la réservation.

Le reste du montant  de la location sera versé dans les 10 semaines précédant le premier jour de vacances. ( voir frais d’annulation)

Le bailleur :                                                                                                                Le locataire :

Nom : Jeroen Kuiten

Adresse : IJsselstraat 33

Code postal :4388 TW Oost-Souburg

Pays : Pays-Bas 

Tel;  0031-6-48916362

Date :                                                                                                                      Date :

Jeroen Kuiten

……………………………………..                                                                            ...........................................................

Signature                                                                                                               Signature

 

Prière de retourner un exemplaire du bail signé.

 

Frais d’annulation :

En cas d’annulation après réservation jusqu'à 10 semaines avant le séjour l’acompte sera acquis

En cas d’annulation a partir de 10 semaines jusqu'à 6 semaines avant le séjour, une somme égale à 75% sera acquise.

En cas d’annulation à partir de 6 semaines avant le séjour la somme totale du séjour sera acquise.

 

Le locataire sera prié de tenir le mobilhome propre 

Le gaz, l’électricité et l’eau sont inclus dans le prix de  location. 

Le locataire est prié de verser un acompte dans le un semaine qui suivent la réservation.

Le reste du montant de la location sera versé au bailleur dans les 10 semaines qui précèdent le séjour.

Le bail est signé par le bailleur et par le locataire.

Apres payement, vous recevrez un check-in formulaire pour les clés du mobilhome.

En plus du formulaire le bailleur vous enverra le plan de route du village de vacances et l’emplacement du mobilhome


Contratto

A seguito di ogni prenotazione verrà inviato un Contratto d’affitto. 

Il contratto DEVE essere firmato, prima del rinvio, altrimenti non si potrà procedere alla prenotazione.

 

Fac simile del contratto di affitto per una casa mobile.

 

La casa mobile …..  situata a Kon Tiki / Toison d’Or / St Aygulf plage  è affittato a:

 

Famiglia / Sig. /Sig.a     .............................................................................................

Indirizzo                       ..............................................................................................

Telefono                       ...............................................................................................

 

Per il periodo di  …… dalle ore 15.00 fino ad ………. entro le ore 10.00.

Tariffa per settimana ………………… tariffa per il periodo totale.

 

Caparra / Anticipo Euro ……. (circa 45%) da pagarsi entro 1 settimane dalla prenotazione.

Il saldo dovrà essere effettuato non oltre le 10 settimane precedenti la data dell’arrivo.

 

Consultate il nostro capitolo inerente le tariffe per disdette.

 

 

Proprietario                                                           Affittuario

Jeroen Kuiten

IJsselstraat 33

4388 TW  Oost–Souburg

Paesi Bassi

Tel.     0031-6-48916362

Bank nr : NL 25 ABNA 0527803979

Bic code: ABNANL2A

 

 

Firma                                                                             Firma

 

 

Si prega di restituire il presente contratto debitamente FIRMATO al più presto.

 

Cancellazioni / Disdette  - Tariffe

 

* Fino a 10 settimane anteriori alla data di arrivo Anticipo

* Dalla 10 alla 6 settimana anteriore alla data di arrivo 75% del totale

* Dalla 6 settimana fino alla data di arrivo 100% della tariffa totale

 

 

Al termine della locazione, l’affittuario si impegna a lasciare la casa mobile e le parti esterne collegate pulite.  L’affitto include : gas, acqua, elettricità.

L’affittuario si impegna a versare la Caparra/Anticipo entro 1 settimane dalla prenotazione.

La risoluzione del pagamento totale deve essere effettuata entro le 10 settimane dalla data di arrivo.

Il contratto d’affitto sarà anche controfirmato dal proprietario.

Successivamente al pagamento totale riceverete un modulo “check-in-form” da consegnare alla Reception ed anche un codice di accesso alla casa mobile.

Saremmo lieti di inoltrare ulteriori informazioni digitali sul villaggio turistico, le case mobile e i luoghi circostanti.